Logo MsO SRZ Humenné

MsO SRZ Humenné

PRE ČLENOV
PRE HOSTÍ
REVÍRY
MESTSKÁ ORGANIZÁCIA
GALÉRIA
VAŠE ÚLOVKY
KONTAKT

PRE ČLENOV

Povolenia na rybolov v MsO SRZ Humenné, Plán brigád...

REVÍRY

Naše revíry, Mapa ...

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

Výbor, Kontakt, ...

GALÉRIA

Fotografie z revírov, ...

VAŠE ÚLOVKY

Úlovky z revírov, ...

PRE HOSTÍ

Hosťovacie povolenia,...

Pstruhové vody
Kaprové vody
Lipňové vody
Lov rýb povolený!
od 16. APRÍLA do 30. SEPTEMBRA


Udava č. 2
Krosná
Oľka č. 2
Ondavka č. 2
Ptava č. 1
Výrava
Lov rýb povolený!
od 1. JÚNA do 14. MARCA


VN Chlmec
VN Karná
VN Slovenská Volová č. 1,2Lov rýb povolený celoročne!
Laborec č.3

» lov rýb s možnosťou ich privlastnenia za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra
Lov rýb povolený!
od 1. JÚNA do 31. DECEMBRA


Udava č. 1
Doba lovu:
04:00 - 22.00
Doba lovu:
00:00 - 24.00
Doba lovu:
04:00 - 22.00

*Informácie o povoleniach a dobe lovu majú len informačný charakter. Je vašou zodpovednosťou, aby ste dodržiavali zákon o rýbárstve a usmernenina od MsO SRZ Humenné

AKTUÁLNE

INFORMÁCIE

Porucha na hati v Humennom
Predseda MsO / 2 júla 2024 / Oznámenia

Stanovisko SVP:

Správca toku SVP, š. p., Povodie Bodrogu Trebišov má v súčasnej dobe na hati v Humennom poruchu na segmente č. 1 , z tohto dôvodu dochádza k úniku vody pod segmentom.

Uvedená porucha je v štádiu riešenia , avšak z dôvodu  závažnosti opravy, nevieme stanoviť dátum odstránenia závady, oprava bude náročná, bude vyžadovať dlhší časový interval.

Tradičné preteky detí a mládeže mladých rybárov v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom
Predseda MsO / 7 mája 2024 / Oznámenia

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné preteky detí a mládeže mladých rybárov v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom (plavaná, feeder, na ťažko).


Preteky sa uskutočnia:

11.mája 2024
VN Chlmec , s nasledujúcim programom:

1. Časový program:
08,00 – 08,30 hod – prezentácia, losovanie
08,30 – 08,40 hod – nástup na zahájenie,
08,40 – 09,00 hod – vstup na trať, príprava na vylosovanom mieste, vnadenie
09,00 – 12,00 hod – PRETEK
12,00 – 13,00 hod – OBED – guláš,
13,00 – vyhlásenie výsledkov.

2. Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov : Mgr. Marián Guľko
Hlavný rozhodca : Mgr. Norbert Koscelník
Technický vedúci : Viliam Mikuláško
Rozhodcovia na trati : Martin Šepeľa, Ľubomír Pálka, Róbert Račko, Marián Piroch,Peter Leško , Ján Borčik

 1. Technické pokyny:
  Rybárske preteky v love rýb udicou sú organizované pre deti a mládež krúžku mladých
  rybárov pri MsO Humenné, ktoré majú prezentovať praktické znalosti v love rýb. Súťaže sa
  môžu zúčastniť aj ostatné deti a mládež do 15 rokov veku. Bude sa súťažiť vo dvoch
  kategóriách, 6 – 10 roční a 11 – 15 roční. Súťaží sa podľa pravidiel ktoré na zahájení
  pretekov prednesie hlavný rozhodca pretekov.
  Ryba sa po odvážení a zapísaní vráti opatrne späť do vody!
  Počas pretekov nie je povolená iná pomoc, ako slovné rady a podobratie úlovku.
  Zdôrazňujeme mať vo výbave, podberák, uvoľňovač háčikov (peán) a meter, rybárska
  podložka
  V prípade pomoci s udicou, kŕmením počas pretekov iným ako pretekárom môže
  rozhodca a riaditeľ preteku pretekajúceho nehodnotiť a vylúčiť zo súťaže!
  Občerstvenie pre pretekárov a guľáš, bude zdarma.
  Každý pretekár štartuje len s doprovodom dospelej osoby( rodič a pod.)
 2. Spôsob hodnotenia súťaže
  Súťaž je stanovená, ako jednokolová. Hodnotí sa každá ulovená ryba a započítava sa váha
  ryby v gramoch . V súťaži sa vyhodnotia najúspešnejší traja pretekári pohármi, medailami,
  diplomami a vecnými cenami, v oboch kategóriách. Ostatní súťažiaci budú odmenení podľa
  umiestnenia a množstva sponzorských cien.

Vedúci DRK
Mgr. Marián Guľko
Výbor MsO SRZ Humenné
Jaroslav Almaši – predseda

Brigáda – Slovenská Volová
Predseda MsO / 26 apríla 2024 / Oznámenia

Dňa 27.4. sa uskutoční na rybníku Slovenská Volová brigáda kosenie a čistenie brehov. Stretnutie na vrchnom rybníku pri altánku 8:00 Účasť nahlásiť u pomocného hospodára p. Baloga 0905365739

Preteky Slovenská Volová, Chlmec
Predseda MsO / 22 apríla 2024 / Oznámenia

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na zahájenie rybárskej sezóny

„Preteky Slovenská Volová, Chlmec“ v love rýb udicou

Preteky sa uskutočnia dňa:

1. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

8. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

s nasledujúcim programom:

1. ) Časový program:

06,00 – 06,30 hod – prezentácia
06,30 – 06,45 hod – nástup na zahájenie
07,00 – 12,00 hod – preteky
12,15                     – vyhodnotenie pretekov

 Pozor !!! Po skončení preteku ďalší lov nie je dovolený!!!

2.) Štáb pretekov:

VN ChlmecVN SL. Volova
Riaditeľ pretekov:p. Jaroslav ALMAŠI   p. František Straňavsky
Hlavný rozhodca: p. Marián Guľko /p. Platko Jurajp. Miroslav Veliky
Technický vedúci:p. Buček Vladimírp. Marián Tkač, p. Danko ml.
p.Viliam Mikulaško, p. Piiroch Mariánp. Dušan Balog, Katana Ján, p. Danko. st
Zdravotná služba: zabezpečí MsO SRZ Humenné zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.) Technické pokyny:

      Preteky sú organizované v zmysle  § 20 ods. 1 zák č. 216/2018 z.z. o rybárstve (bez privlastnenia si úlovku), súťažiaci môže loviť iba na jednu udicu, súťaží sa zákonom dovolenými spôsobmi lovu (plávana, položená)

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!

     Štartovné vo výške 2,- EUR zaplatí každý súťažiaci pri prezentácii. Každý súťažiaci sa pri prezentácii preukáže členským preukazom MsO Humenné.

Guláš si môžete objednať v predajni rybárskych potrieb Novak Drevonax do 29. 4. 2024 do 12,00 hod. Cena za guláš: člen  3,- EUR , nečlen  4, EUR.

Žiadame a  upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu lovu, ako aj po skončení preteku !

4.) Spôsob hodnotenia súťaže

      Hodnotí sa iba ulovený kapor, žiadna iná ryba. Každý súťažiaci dostane bodovací lístok, kde sa zapíše bod za každého uloveného kapra, pričom každý si môže dať zmerať max. dve ryby, ktorých súčet dĺžok rozhoduje o poradí v prípade rovnakého počtu ulovených rýb. Po ulovení, resp. po zmeraní ryby sa táto čo najopatrnejšie pustí späť do vody. Preteky vyhráva súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb. 

Ceny: 1. miesto – poukaz na nákup v hodnote 30,- € – najviac ulovených kaprov

          2. miesto – poukaz na nákup v hodnote 20,- € – najväčší ulovený kapor ( po zapísaní )

          3. miesto – poukaz na nákup v hodnote 10,- € – prvý ulovený kapor (žena mládež do 18 rokov )

     Poukazy sa môžu použiť v predajniach rybárskych potrieb v Humennom.

Petrov zdar!      

Odstávka web stranky
IT Administrátor / 21 marca 2024 / Oznámenia

oznamujeme Vám, že v noci zo soboty na nedeľu poskytovateľ služieb bude vykonávať údržbu na servroch.
Z tohto dôvodu dňa 23.3.2024 v čase od 20.00 do 02.00 hod. môže byť stránka nedostupná.

Individuálna ochrana rýb


Celoročne povolené: amur biely
belička európska
červenica ostrobruchá
hrebenačka fŕkaná
hrúz škvrnitý
karas striebristý
ostriež zelenkavý
pleskáč zelenkavý
plotica červenooká
pstruh dúhový
sivoň potočný
slíž severný
tolstolobik biely
tolstolobik pestrý
úhor európsky

Celoročne chránené: Zákon o ryb...

Mestská organizácia v Humennom

IČO: 31300774, DIČ: 2021233060

Pugačevova 1380/5
066 01 Humenné

E-mail: srzhumenne@gmail.com

RYBÁRSKA STRÁŽ​
0905 518 173
PREDSEDA
0918 610 576  / 0905 518 173
HOSPODÁR
0940 728 297