DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

NAŠE

REVÍRY

VODY

KAPROVÉ

Laborec č. 3 ​

4-1140-1-1

kaprový-K, lovný

Čiastkové povodie rieky Laborca od cestného mosta Strážske – Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec n / Laborcom.

Pre držiteľov miestneho povolenia MsO SRZ Michalovce platí čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta Strážske – Krivošťany po teleso cestného mosta (smer Humenné – Snina) pri OC Hypernova v meste Humenné.

Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO), celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku !

VN Chlmec

4-3300-1-1

kaprový-K, lovný

Vodná plocha nádrže pri obci Chlmec.

VN Karná

4-3440-1-1

kaprový-K, lovný

Vodná plocha nádrže pri obci Karná.

rybnik karna
rybnik karna
rybnik karna

VN Slovenská Volová č. 1,2

4-3790-1-1

kaprový-K, lovný

Vodné plochy nádrží pri obci Slovenská Volová.

VODY

PSTRUHOVÉ

Udava č. 2

4-3030-4-1

pstruhový-P, lovný

Čiastkové povodie rieky Udavy od cestného mosta nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica po obec Osadné a potok Iľovnica od ústia po pramene.

Krosná

4-1100-4-1

pstruhový-P, lovný

Tento revír tvoria potoky Krosná, Ladičkovský potok a potok Hubková (od ústia do Laborca po pramene) a všetky pravostranné prítoky Laborca od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie Cirochy do Laborca.

Oľka č. 2

4-1590-4-1

pstruhový-P, lovný

Čiastkové povodie rieky Oľky od ústia potoka Sitničanka pri obci Nižná Sitnica po pramene.

Ondavka č. 2

4-1720-4-1

pstruhový-P, lovný

Čiastkové povodie Ondavky od cestného mosta v strede obce Hudcovce (pri hospodárskom dvore) po pramene. VN Slovenská Volová a VN Karná je samostatný revír.

Ptava č. 1

4-2040-4-1

pstruhový-P, lovný

Potok Ptava od ústia do Laborca v Humennom po hranicu VO Valaškovce nad obcou Porubka.

Výrava

4-4150-4-1

pstruhový-P, lovný

Potok Výrava od ústia do Laborca pri obci Jabloň po pramene. VN Zbojné je samostatný revír.

VN Zbojné

4-4020-4-1

pstruhový-P, lovný


VN Zbojné z technických príčin mimo prevádzky ! 

PSTRUHOVÉ VODY

CHOVNÉ

Nechvalka

4-1520-4-2

pstruhový-P, chovný

Nechvalka od ústia v obci Zubné po pramene, potoky Zubňanka a Brúsny potok od ústia po prameň.
Prísny zákaz lovu !

Rika

4-2110-4-2

pstruhový-P, chovný

Od ústia do Udavy v obci Nižná Jablonka po pramene.
Prísny zákaz lovu !

Udava č. 3

4-3040-4-2

pstruhový-P, chovný

Čiastkové povodie rieky Udavy od obce Osadné po pramene a Hostovický potok od ústia po pramene.
Prísny zákaz lovu !

VODY

LIPŇOVÉ

Udava č. 1

4-3020-5-1

lipňový-L, lovný

Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.

MAPA

REVÍROV