DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID19

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

dňa 29.04.2021 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády SR č. 160/2021 Z. z. k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „uznesenie“).

Uvedeným Uznesením došlo k opakovanému predĺženiu núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 29.04.2021 o ďalších 30 dní do uplynutia 28. mája 2021. Aj naďalej ostáva v platnosti obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. V uznesení sú uvedené viaceré výnimky, na ktoré sa zákaz nevzťahuje.

 Čo sa týka lovu rýb, je treba ho považovať za pobyt v prírode, na ktorý sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania v čase od 05.00 hod. do 21.00 hod. Loviaci môže ísť do prírody v rámci okresu bez potvrdenia o negatívnom teste na COVID19. V prípade ak sa rybolov vykonáva v okrese zaradenom v Covid Automate do IV. stupňa  varovania, je potrebné mať pri sebe potvrdenie o negatívnom teste na COVID19 nie staršie ako 7 dní.

Rybári sa na nás často obracajú s otázkou, prečo rovnako ako poľovníci nemajú výnimku zo zákazu vychádzania po 21:00 hod. V prípade výnimky udelenej držiteľom poľovného lístka je potrebné uviesť, že sa nejedná o všeobecnú výnimku na lov, ale o výnimku na  „cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných“. Nejedná sa teda o všeobecnú výnimku na lov. Účelom tejto výnimky je prevencia šírenia afrického moru ošípaných.

             Prosíme loviacich, aby pri love dodržiavali platné  opatrenia ustanovené Vládou SR a snažili sa minimalizovať možnosť prenosu ochorenia COVID19 naprieč spoločnosťou.

 

 

S pozdravom

 

Mgr. Tomáš Garaj

organizačno-právny odbor

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina