DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

ARCHÍV

INFORMÁCIE

Tradičné preteky detí a mládeže mladých rybárov v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom
Predseda MsO / 7 mája 2024 / Oznámenia

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na tradičné preteky detí a mládeže mladých rybárov v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom (plavaná, feeder, na ťažko).


Preteky sa uskutočnia:

11.mája 2024
VN Chlmec , s nasledujúcim programom:

1. Časový program:
08,00 – 08,30 hod – prezentácia, losovanie
08,30 – 08,40 hod – nástup na zahájenie,
08,40 – 09,00 hod – vstup na trať, príprava na vylosovanom mieste, vnadenie
09,00 – 12,00 hod – PRETEK
12,00 – 13,00 hod – OBED – guláš,
13,00 – vyhlásenie výsledkov.

2. Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov : Mgr. Marián Guľko
Hlavný rozhodca : Mgr. Norbert Koscelník
Technický vedúci : Viliam Mikuláško
Rozhodcovia na trati : Martin Šepeľa, Ľubomír Pálka, Róbert Račko, Marián Piroch,Peter Leško , Ján Borčik

 1. Technické pokyny:
  Rybárske preteky v love rýb udicou sú organizované pre deti a mládež krúžku mladých
  rybárov pri MsO Humenné, ktoré majú prezentovať praktické znalosti v love rýb. Súťaže sa
  môžu zúčastniť aj ostatné deti a mládež do 15 rokov veku. Bude sa súťažiť vo dvoch
  kategóriách, 6 – 10 roční a 11 – 15 roční. Súťaží sa podľa pravidiel ktoré na zahájení
  pretekov prednesie hlavný rozhodca pretekov.
  Ryba sa po odvážení a zapísaní vráti opatrne späť do vody!
  Počas pretekov nie je povolená iná pomoc, ako slovné rady a podobratie úlovku.
  Zdôrazňujeme mať vo výbave, podberák, uvoľňovač háčikov (peán) a meter, rybárska
  podložka
  V prípade pomoci s udicou, kŕmením počas pretekov iným ako pretekárom môže
  rozhodca a riaditeľ preteku pretekajúceho nehodnotiť a vylúčiť zo súťaže!
  Občerstvenie pre pretekárov a guľáš, bude zdarma.
  Každý pretekár štartuje len s doprovodom dospelej osoby( rodič a pod.)
 2. Spôsob hodnotenia súťaže
  Súťaž je stanovená, ako jednokolová. Hodnotí sa každá ulovená ryba a započítava sa váha
  ryby v gramoch . V súťaži sa vyhodnotia najúspešnejší traja pretekári pohármi, medailami,
  diplomami a vecnými cenami, v oboch kategóriách. Ostatní súťažiaci budú odmenení podľa
  umiestnenia a množstva sponzorských cien.

Vedúci DRK
Mgr. Marián Guľko
Výbor MsO SRZ Humenné
Jaroslav Almaši – predseda

Brigáda – Slovenská Volová
Predseda MsO / 26 apríla 2024 / Oznámenia

Dňa 27.4. sa uskutoční na rybníku Slovenská Volová brigáda kosenie a čistenie brehov. Stretnutie na vrchnom rybníku pri altánku 8:00 Účasť nahlásiť u pomocného hospodára p. Baloga 0905365739

Preteky Slovenská Volová, Chlmec
Predseda MsO / 22 apríla 2024 / Oznámenia

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na zahájenie rybárskej sezóny

„Preteky Slovenská Volová, Chlmec“ v love rýb udicou

Preteky sa uskutočnia dňa:

1. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

8. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

s nasledujúcim programom:

1. ) Časový program:

06,00 – 06,30 hod – prezentácia
06,30 – 06,45 hod – nástup na zahájenie
07,00 – 12,00 hod – preteky
12,15                     – vyhodnotenie pretekov

 Pozor !!! Po skončení preteku ďalší lov nie je dovolený!!!

2.) Štáb pretekov:

VN ChlmecVN SL. Volova
Riaditeľ pretekov:p. Jaroslav ALMAŠI   p. František Straňavsky
Hlavný rozhodca: p. Marián Guľko /p. Platko Jurajp. Miroslav Veliky
Technický vedúci:p. Buček Vladimírp. Marián Tkač, p. Danko ml.
p.Viliam Mikulaško, p. Piiroch Mariánp. Dušan Balog, Katana Ján, p. Danko. st
Zdravotná služba: zabezpečí MsO SRZ Humenné zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.) Technické pokyny:

      Preteky sú organizované v zmysle  § 20 ods. 1 zák č. 216/2018 z.z. o rybárstve (bez privlastnenia si úlovku), súťažiaci môže loviť iba na jednu udicu, súťaží sa zákonom dovolenými spôsobmi lovu (plávana, položená)

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!

     Štartovné vo výške 2,- EUR zaplatí každý súťažiaci pri prezentácii. Každý súťažiaci sa pri prezentácii preukáže členským preukazom MsO Humenné.

Guláš si môžete objednať v predajni rybárskych potrieb Novak Drevonax do 29. 4. 2024 do 12,00 hod. Cena za guláš: člen  3,- EUR , nečlen  4, EUR.

Žiadame a  upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu lovu, ako aj po skončení preteku !

4.) Spôsob hodnotenia súťaže

      Hodnotí sa iba ulovený kapor, žiadna iná ryba. Každý súťažiaci dostane bodovací lístok, kde sa zapíše bod za každého uloveného kapra, pričom každý si môže dať zmerať max. dve ryby, ktorých súčet dĺžok rozhoduje o poradí v prípade rovnakého počtu ulovených rýb. Po ulovení, resp. po zmeraní ryby sa táto čo najopatrnejšie pustí späť do vody. Preteky vyhráva súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb. 

Ceny: 1. miesto – poukaz na nákup v hodnote 30,- € – najviac ulovených kaprov

          2. miesto – poukaz na nákup v hodnote 20,- € – najväčší ulovený kapor ( po zapísaní )

          3. miesto – poukaz na nákup v hodnote 10,- € – prvý ulovený kapor (žena mládež do 18 rokov )

     Poukazy sa môžu použiť v predajniach rybárskych potrieb v Humennom.

Petrov zdar!      

Odstávka web stranky
IT Administrátor / 21 marca 2024 / Oznámenia

oznamujeme Vám, že v noci zo soboty na nedeľu poskytovateľ služieb bude vykonávať údržbu na servroch.
Z tohto dôvodu dňa 23.3.2024 v čase od 20.00 do 02.00 hod. môže byť stránka nedostupná.

Výročná členská schôdza
Predseda MsO / 5 marca 2024 / Oznámenia

Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 07.04 2024 o 7,00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Humennom.