DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.Apríla 2023 o 7,30 hod.
v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Humennom.

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 7:00 hod.

Výbor MsO SRZ Humenné