DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Predaj cenín, rybárskych lístkov a úhrada členských povinností počas COVID-19

Ak je niekto nedočkavý a chce chodiť na ryby, tak je tu možnosť zakúpiť si povolenie na rybolov a zaplatiť členské priamo v hotovosti u pána predsedu Almašiho( dohodnúť sa telefonicky t.č. 0905518173 a priniesť so sebou členskú legitimáciu, brigádnický preukaz a presnú hotovosť). V tejto situácii, je to ústretové riešenie voči členom našej organizácie.

Petrov zdar!