DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Preteky Slovenská Volová, Chlmec

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na zahájenie rybárskej sezóny

„Preteky Slovenská Volová, Chlmec“ v love rýb udicou

Preteky sa uskutočnia dňa:

1. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

8. máj   2024 – / Streda  / na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

s nasledujúcim programom:

1. ) Časový program:

06,00 – 06,30 hod – prezentácia
06,30 – 06,45 hod – nástup na zahájenie
07,00 – 12,00 hod – preteky
12,15                     – vyhodnotenie pretekov

 Pozor !!! Po skončení preteku ďalší lov nie je dovolený!!!

2.) Štáb pretekov:

VN ChlmecVN SL. Volova
Riaditeľ pretekov:p. Jaroslav ALMAŠI   p. František Straňavsky
Hlavný rozhodca: p. Marián Guľko /p. Platko Jurajp. Miroslav Veliky
Technický vedúci:p. Buček Vladimírp. Marián Tkač, p. Danko ml.
p.Viliam Mikulaško, p. Piiroch Mariánp. Dušan Balog, Katana Ján, p. Danko. st
Zdravotná služba: zabezpečí MsO SRZ Humenné zabezpečí MsO SRZ Humenné

3.) Technické pokyny:

      Preteky sú organizované v zmysle  § 20 ods. 1 zák č. 216/2018 z.z. o rybárstve (bez privlastnenia si úlovku), súťažiaci môže loviť iba na jednu udicu, súťaží sa zákonom dovolenými spôsobmi lovu (plávana, položená)

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!

     Štartovné vo výške 2,- EUR zaplatí každý súťažiaci pri prezentácii. Každý súťažiaci sa pri prezentácii preukáže členským preukazom MsO Humenné.

Guláš si môžete objednať v predajni rybárskych potrieb Novak Drevonax do 29. 4. 2024 do 12,00 hod. Cena za guláš: člen  3,- EUR , nečlen  4, EUR.

Žiadame a  upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu lovu, ako aj po skončení preteku !

4.) Spôsob hodnotenia súťaže

      Hodnotí sa iba ulovený kapor, žiadna iná ryba. Každý súťažiaci dostane bodovací lístok, kde sa zapíše bod za každého uloveného kapra, pričom každý si môže dať zmerať max. dve ryby, ktorých súčet dĺžok rozhoduje o poradí v prípade rovnakého počtu ulovených rýb. Po ulovení, resp. po zmeraní ryby sa táto čo najopatrnejšie pustí späť do vody. Preteky vyhráva súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb. 

Ceny: 1. miesto – poukaz na nákup v hodnote 30,- € – najviac ulovených kaprov

          2. miesto – poukaz na nákup v hodnote 20,- € – najväčší ulovený kapor ( po zapísaní )

          3. miesto – poukaz na nákup v hodnote 10,- € – prvý ulovený kapor (žena mládež do 18 rokov )

     Poukazy sa môžu použiť v predajniach rybárskych potrieb v Humennom.

Petrov zdar!