DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Vypustenie hate – Strážske

Dňa 20.5.2020 bude vypustená hať Strážske z dôvodu nevyhnutnej opravy hydraulického systému ľavostrannej klapky.

Predpokladaná doba vypustenia hate je jeden deň.

SVP Michalovce