DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Výročná členská schôdza

Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 07.04 2024 o 7,00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Humennom.