DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Zarybnenie – VN Slovenská Volová 1,2, VN Chlmec, VN Karná, Laborec č.3

Vážení rybári,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21.11.2022, boli naše revíry zarybnené násadou trojročnej šťuky, a to nasledovne:

VN Slovenská volová 1 – 80kg
VN Slovenská volová 2 – 80kg
VN Chlmec – 50kg
VN Karná – 80kg
Laborec č.3 -250kg