DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

PLÁN

BRIGÁD

Plán brigádnickej činnosti na rok 2024

FEBRUÁR

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný
xV prípade potrieb sekanie dier do ľadu na rybníkoch4pomocný hospodár na pridelenom revíre

MAREC

Dátum

Činnosť Počet brigádnikovZodpovedný

9.

Osadzovanie nových a poškodených tabúl na označenie revírov 

6

pomocný hospodár na pridelenom revíre

23.

Spriechodnenie potoka Krosna  

10

pomocný hospodár na pridelenom revíre

APRÍL

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

6.

Spriechodnenie potoka Udava 3 7pomocný hospodár na pridelenom revíre

13.

Úprava brehov a kosenie VN Karná6pomocný hospodár na pridelenom revíre

20.

Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volová I. a II12pomocný hospodár na pridelenom revíre

27.

Úprava brehov VN Chlmec 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

MÁJ

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

11.

Úprava a čistenie brehov Laborca (Humenné)15pomocný hospodár na pridelenom revíre

18.

Úprava a čistenie brehov Laborca (Koškovce)15pomocný hospodár na pridelenom revíre

25.

Úprava a čistenie brehov Laborca (Brekov)15pomocný hospodár na pridelenom revíre
Pretek LRU – mucha ( označenie trate LRU mucha pretekári ) Laborec (Humenné - Brekov) 5Buček (ved. Športového oddelenia )

JÚN

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

8.

Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volova12pomocný hospodár na pridelenom revíre

22.

Úprava brehov a kosenie VN Karná6pomocný hospodár na pridelenom revíre

29.

Úprava brehov a kosenie VN Chlmec 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

JÚL

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

13.

Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volova12pomocný hospodár na pridelenom revíre

20.

Úprava brehov a kosenie VN Karná6pomocný hospodár na pridelenom revíre

27.

Úprava brehov a kosenie VN Chlmec 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

AUGUST

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

3.

Úprava brehov a kosenie VN Karná 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

17.

Kosenie VN Sl. Volova12pomocný hospodár na pridelenom revíre

31.

Úprava brehov a kosenie VN Chlmec 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

SEPTEMBER

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

14.

Úprava brehov a kosenie VN Karná 6pomocný hospodár na pridelenom revíre

21.

Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volova12pomocný hospodár na pridelenom revíre
Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára podľa potrebyhl. hospodár Kontroluje : výbor + člen KK

OKTÓBER

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

12.

Úprava brehov a kosenie VN Chlmec6pomocný hospodár na pridelenom revíre

19.

Úprava brehov a kosenie VN Karná 6pomocný hospodár na pridelenom revíre
Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára podľa potrebyhl. hospodár Kontroluje : výbor + člen KK

NOVEMBER

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný

16.

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára podľa potrebyhl. hospodár Kontroluje : výbor + člen KK

23.

Čistenie vodných nádrži Príprava VN nadrží na zazimovaniepodľa potrebypomocný hospodár na pridelenom revíre

DECEMBER

DátumČinnosť Počet brigádnikovZodpovedný
V prípade potrieb sekanie dier do ladu na rybníkochpodľa potrebypomocný hospodár na pridelenom revíre

V priebehu mesiacov máj – september 2024, MsO usporiada preteky v LRU – plávaná a LRU – mucha, kde rozpis pretekov a požiadavky na brigádnikov budú vyvesené vo vývesných skrinkách a stránkach MsO v mesačnom predstihu.

V priebehu roku 2024 budú vykonávané práce aj na rybárskom dome, preto výbor MsO
SRZ Humenné žiada svojich členov, aby sa v prípade záujmu nahlásili na brigádu
priamo na č. tel . 0918 610 576 /p. Almaši/

V prípade, že sa dohodne skupina brigádnikov (min. 5), ktorá má záujem upraviť si časť revíru ktorý navštevuje (iba vodné toky), je možné dohodnúť individuálnu brigádu aj mimo stanovených termínov, ktorú treba vopred dohodnúť s hlavným hospodárom.