DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Miestne rybárske preteky v love rýb udicou

Vážení športoví priatelia! 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na 

MIESTNE RYBÁRSKE PRETEKY 
v love rýb udicou

Preteky sa uskutočnia dňa: 29.máj 2022 – / nedeľa /  na Laborci pri reštaurácii Rybárik na sídlisku III. s nasledujúcim programom: 

Časový program: 

06,00 – 07,00 hod – prezentácia 
08,00 – 09,50 hod – príprava na pretek 
09,50 – 10,00 hod – krmenie  
10,00 – 14,00 hod – chytanie pretek 
14,00 – koniec preteku 
14,00 – 15,00 hod – váženie  

Organizačné zabezpečenie: Duda, Dutko
Pomocní organizátori: Borčik, Buček, Novák, Šepeľa

Technické pokyny: 

Preteky sú organizované v zmysle § 20 ods. 1 zák č. 216/2018 z.z. o rybárstve (bez  privlastnenia si úlovku), súťažiaci môže loviť iba na jednu udicu, súťaží sa zákonom  dovolenými spôsobmi lovu (plávana, položená) 

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo! 

Štartovné vo výške 5,- EUR zaplatí každý súťažiaci pri prezentácii. Každý súťažiaci sa  pri prezentácii preukáže členským preukazom MsO Humenné. 

Spôsob hodnotenia súťaže 

Hodnotia sa všetky ulovené ryby a to zvážením všetkých rýb na konci preteku. Po  zvážení sa všetky ryby čo najopatrnejšie pustia späť do vody. Preteky vyhráva súťažiaci  s najväčšou celkovou hmotnosťou ulovených rýb.  

Ceny:
1. miesto – poukaz na nákup v hodnote 30,- €  

2. miesto – poukaz na nákup v hodnote 20,- €  

3.. miesto – poukaz na nákup v hodnote 10,- €

Poukazy sa môžu použiť v predajniach rybárskych potrieb v Humennom. 

Prihlásenie na pretek:
Záujemcovia nech sa nahlásia na nižšie uvedených tel. číslach:
p. Dutko – 0905 896 153
p. Novák – 0948 895 764