DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Preteky Slovenská Volová, Chlmec

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ Mestská organizácia v Humennom

Vážení športoví priatelia!
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva
na zahájenie rybárskej sezóny
„Preteky Slovenská Volová, Chlmec“
v love rýb udicou

Preteky sa uskutočnia dňa:

1.máj 2022 – / nedeľa /
na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

7. máj 2022 – / sobota /
na VN – Slovenská Volová I. a II., VN Chlmec

s nasledujúcim programom:

 1. ) Časový program:
  06,00 – 06,30 hod – prezentácia
  06,30 – 06,45 hod – nástup na zahájenie
  07,00 – 12,00 hod – preteky
  12,15 – vyhodnotenie pretekov

!!! Pozor !!! Po skončení preteku ďalší lov nie je dovolený!!!

2.) Štáb pretekov: VN Sl. Volová VN Chlmec VN Sl. Volová
1.5.2022 1.5.2022 7.5. 2022
Organizačné zabezpečenie: Straňavský, Borčik,Eszenyi Volčko, Buček, Almaši Veliký .Duda
VN Chlmec
7.5.2022 Mikulaško ,Guľko,Volčko,Piroch

3.) Technické pokyny:
Preteky sú organizované v zmysle § 20 ods. 1 zák č. 216/2018 z.z. o rybárstve (bez privlastnenia si úlovku), súťažiaci môže loviť iba na jednu udicu, súťaží sa zákonom dovolenými spôsobmi lovu (plávana, položená)
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!
Štartovné vo výške 1,- EUR zaplatí každý súťažiaci pri prezentácii. Každý súťažiaci sa pri prezentácii preukáže členským preukazom MsO Humenné.

 Žiadame a upozorňujeme všetkých účastníkov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste v priebehu lovu, ako aj po skončení preteku !

4.) Spôsob hodnotenia súťaže
Hodnotí sa iba ulovený kapor, žiadna iná ryba. Každý súťažiaci dostane bodovací lístok, kde sa zapíše bod za každého uloveného kapra, pričom každý si môže dať zmerať max. dve ryby, ktorých súčet dĺžok rozhoduje o poradí v prípade rovnakého počtu ulovených rýb. Po ulovení, resp. po zmeraní ryby sa táto čo najopatrnejšie pustí späť do vody. Preteky vyhráva súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb.
Ceny: 1. miesto – poukaz na nákup v hodnote 30,- € – najviac ulovených kaprov
2. miesto – poukaz na nákup v hodnote 20,- € – najväčší ulovený kapor
3.. miesto – poukaz na nákup v hodnote 10,- € –
Poukazy sa môžu použiť v predajniach rybárskych potrieb v Humennom.

  Petrov zdar!                                      Výbor MsO SRZ Humenné