DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Miestny pretek

SRZ Mestská organizácia v Humennom usporiada

Miestne preteky v love rýb udicou .
Preteky sa uskutočnia dňa 28. 5. 2023 na Laborci pri čerpacej stanici Jurki smerom na Sninu .

Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov :        Ing. Imrich Alezár
Hlavný usporiadateľ :   Buček Vladimír Almaši Jaroslav     
Technický vedúci :        Borčik Ján,  Guľko Marián, Katana Ján ,Eseny Ladislav    
Hlavný rozhodca :         Balaďa Karol  Straňavsky František     

Program :           nedeľa  28.5.2023
07.00-           07.30         hod.   prezentácia
07.30-           07.45         hod.   žrebovanie štartových čísiel
07.45-           09.20         hod.   vstup na stanovištia, príprava na pretek
09.20-           09.30         hod.   vnadenie
09.30-           13.30         hod.   pretek
13.30-           14.00         hod.   váženie úlovkov
14.30                              hod.   vyhlásenie výsledkov a ukončenie pretekov

Technické pokyny:
Miestne preteky v love rýb udicou ( ľubovoľný spôsob) sú organizované pre členov MsO SRZ Humenné
bez rozdielu veku a pohlavia. Výsledky budú vyhodnotené podľa medzinárodných pravidiel CIPS ,pričom
zdôrazňujeme potrebu uchovania živých rýb až po váženie.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie!!!!

Spôsob hodnotenia súťaže:
Súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií- registrovaní a neregistrovaní (veteráni plávana )
Súťaž je stanovená ako jednokolová, pričom sa vyhodnotia a cenami odmenia traja najlepší pretekári v
obidvoch kategóriách

Tešíme sa na Vašu účasť!

S rybárskym pozdravom Petrov zdar!