DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Detský pretek

Vážení športoví priatelia!

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Humennom Vás týmto pozýva na

tradičné preteky detí a mládeže mladých rybárov v love rýb udicou ľubovoľným spôsobom
(plavaná, feeder, na ťažko).


Preteky sa uskutočnia: 27.mája 2023 na VN Chlmec , s nasledujúcim programom:


 1. Časový program:
  07,00 – 08,00 hod – prezentácia, losovanie, ranné občerstvenie,
  08,00 – 08,10 hod – nástup na zahájenie,
  08,10 – 08,30 hod – vstup na trať, príprava na vylosovanom mieste, vnadenie
  08,30 – 12,00 hod – PRETEK
  12,00 – 13,00 hod – OBED – guláš,
  13,00 – vyhlásenie výsledkov.

2. Štáb pretekov:
Riaditeľ pretekov : Mgr. Marián Guľko
Hlavný rozhodca : Mgr. Norbert Koscelník
Technický vedúci : Viliam Mikuláško
Rozhodcovia na trati : Matej Šepeľa, Ľubomír Pálka, Róbert Račko, Marián Piroch, Peter Leško

 1. Technické pokyny:
  Rybárske preteky v love rýb udicou sú organizované pre deti a mládež krúžku mladých
  rybárov pri MsO Humenné, ktoré majú prezentovať praktické znalosti v love rýb. Súťaže sa
  môžu zúčastniť aj ostatné deti a mládež do 15 rokov veku. Bude sa súťažiť vo dvoch
  kategóriách, 6 – 10 roční a 11 – 15 roční. Súťaží sa podľa pravidiel ktoré na zahájení
  pretekov prednesie hlavný rozhodca pretekov.
  Ryba sa po odvážení a zapísaní vráti opatrne späť do vody!
  Počas pretekov nie je povolená iná pomoc, ako slovné rady a podobratie úlovku.
  Zdôrazňujeme mať vo výbave, podberák, uvoľňovač háčikov (peán) a meter, rybárska
  podložka
  V prípade pomoci s udicou, kŕmením počas pretekov iným ako pretekárom môže
  rozhodca a riaditeľ preteku pretekajúceho nehodnotiť a vylúčiť zo súťaže!
  Občerstvenie pre pretekárov a guľáš, bude zdarma.
  Každý pretekár štartuje len s doprovodom dospelej osoby( rodič a pod.)
 2. Spôsob hodnotenia súťaže
  Súťaž je stanovená, ako jednokolová. Hodnotí sa každá ulovená ryba a započítava sa váha
  ryby v gramoch . V súťaži sa vyhodnotia najúspešnejší traja pretekári pohármi, medailami,
  diplomami a vecnými cenami, v oboch kategóriách. Ostatní súťažiaci budú odmenení podľa
  umiestnenia a množstva sponzorských cien.

Vedúci DRK Mgr. Marián Guľko
Výbor MsO SRZ Humenné Jaroslav Almaši – predseda