DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

MsO SRZ Michalovce – v LRU P L Á V A N Á -Memoriál Mareka Ohradzanského

V zmysle plánu športovej činnosti na rok 2023 a z poverenia
výboru MsO SRZ Michalovce zorganizuje Obvodná organizácia SRZ Strážske,
preteky v LRU – plávaná –
„ Memoriál Mareka Ohradzanského „

Účastníci súťaže :
Členovia MsO SRZ Michalovce a ďalší záujemcovia z iných organizácií SRZ, ktorí sa prihlásia telefonicky do 25. 5, 2023 na telefónne číslo : 0918 249 813 ( Ján Sisák, Strážske ).

Termín súťaže: 27. máj 2023
Miesto súťaže: rieka Laborec nad Krivošťanským mostom
Organizačný výbor :
Garant MsO SRZ: p. Šaffa Vladimír
Riaditeľ preteku : Ing. Štefančik Marián
Hlavný rozhodca : Sisák Ján
Technicky vedúci: Kočiš Pavel


Kategórie:

 • deti
 • registrovaní
 • ženy
 • dospelí

Účastnícky poplatok: Deti – 1 euro, ostatní účastníci 5 eur

Technika lovu: registrovaní, ženy a dospelí ( plávaná, ťažko )
Deti: iba plávaná !

Technické pokyny :

 • Preteká sa za každého počasia
 • Krmivo – neobmedzené množstvo
 • Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia pretek prerušiť, v prípade búrky skrátiť dĺžku preteku, alebo pretek predčasne ukončiť
 • Pretek je oddychový a trvá 4 a pol hodiny
 • Deti súťažia 3 hodiny, od 9,00 – 12,00 hod.
 • Ženy a dospelí lovia od 8,30 -13,00 hod.
 • Registrovaní účastníci súťažia podľa pravidiel CIPS
 • Súťažiaci po obsadení lovného miesta môžu vnadiť
 • Všetky úlovky po zvážení sa šetrne vypustia späť do rieky
 • Súťažiaci, ktorý pri love používajú „deličky „, tieto môžu použiťiba na vlastne riziko, organizátor neručí za ich bezpečnosť a nezabezpečuje nadštandardné výhody


Pretekárska trať: pravá strana rieky Laborec nad Krivošťanským mostom, proti toku rieky od mosta po penzión Vážka
Popis trate :

 • kamenná sypaná hrádza, hĺbka vody od 1,5 m – 3m
 • vyskytujú sa všetky druhy nížinných rýb, hlavné zastúpenie: belička
  európska, plotica červenooká, hrúz škvrnitý, jalec hlavatý, podustva
  severná, nosáľ sťahovavý, mrena severná, pleskáč vysoký, pstruh dúhový, kapor rybničný, šťuka severná, sumec veľký, sumček americký, zubáč veľkoústy

Ceny:

 • Vo všetkých kategóriách prvý traja obdržia diplom a pohár
 • V kategórií deti, všetci účastníci dostanú vecné ceny, prví desiati hodnotnejšie
 • V kategórií ženy, prvé 3 vecná cena
 • V kategórií registrovaní prví 3- ja vecná cena
 • V kategórií dospelí, prví 5 – ti vecná cena
 • V kategórií dospelí víťaz putovný pohár

Sponzori súťaže:

 • Sponzori súťaže:
 • Mesto Strážske
 • MsO SRZ Michalovce
 • Rybárske potreby Peter
 • Rybárske potreby H plus H
 • Rodina Ohradzanských

Časový harmonogram:
Do 07,00 hod. prezentácia, vylosovanie lovných miest,
Od 7.00 – 8,30 presun, zaujatie lovného miesta, kŕmenie
Od 8,30 – 13,00 lov rýb kategórie – dospelí, registrovaní, ženy
Deti lov od 9,00 hod. – 12.00 hod.
Od 12,00 – 12,30 váženie úlovkov detí
Od 13,00 – váženie úlovkov ostatných účastníkov preteku
Od 14,00 – úvod, vyhodnotenie preteku, odovzdanie cien, ukončenie podujatia