DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Porucha na hati v Humennom

Stanovisko SVP:

Správca toku SVP, š. p., Povodie Bodrogu Trebišov má v súčasnej dobe na hati v Humennom poruchu na segmente č. 1 , z tohto dôvodu dochádza k úniku vody pod segmentom.

Uvedená porucha je v štádiu riešenia , avšak z dôvodu  závažnosti opravy, nevieme stanoviť dátum odstránenia závady, oprava bude náročná, bude vyžadovať dlhší časový interval.