DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Pstruhová sezóna je tu!!

Po pol roku je tu znova pstruhová sezóna, ktorá tradične začína 16. Apríla.

Denný čas lovu je v mesiaci Apríl stanovený od 6.00 h do 20.00 hodiny.
V rovnaký deň končí doba hájenia pstruha potočného (min. lovná miera: 27 cm).

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 41/2020.

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia „pstruha dúhového“ z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Privlastňovanie pstruhov (výsek z vyhlášky):
(2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) ….dva kusy pstruha potočného, ….; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, …. aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

Petrov zdar!