DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

RYBÁRSKY

KRÚŽOK

Vedúci detského rybárskeho krúžku:

Mgr. Marián Guľko
t.č. 0940728297

Rybársky krúžok je určený pre deti od 6 do 15 rokov.

Stretávane sa každú stredu od 16:30 do 17:30 hod. 
v Rybárskom dome na Pugačevovej ulici 5 ( pri ZŠ Pugačevova).