DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Uvoľňovanie opatrení 2-3 fáza

 Vážení členovia SRZ,

dňa 6.5.2020 začala ďalšia fáza (spojená fáza 2. a 3.) postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č.: OLP/273112020 zo dňa 23.3.2020, ktorým je od 24.3.2020 až do odvolania zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej,        kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf).

Z informácie ÚVZ SR poskytnutej k zákazu organizovania hromadných podujatí je zrejmé, že hromadným podujatím sú napr.  rybárske preteky, spoločné brigády (brigády, ktoré je možné vykonávať individuálne bez prítomnosti ďalších osôb – napr. zber odpadkov, drobné opravy vykonávané individuálne, nie sú hromadným podujatím).

Informáciu je možné nájsť na odkaze:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Hromadné podujatia a športové podujatia sú zaradené v poslednej 4. fáze uvoľňovania opatrení. Predpokladaný termín je od 20.05.2020. Ako sa uvádza na stránke www.korona.gov.sk : „Kedy prejdeme do poslednej 4. fázy bude závisieť od našej zodpovednosti a prírastku novonakazených ľudí. Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.“

Oficiálna stránka, na ktorej je možné nájsť informácie k uvoľňovaniu opatrení, je dostupná na odkaze: 

https://korona.gov.sk/ako-sa-budu-uvolnovat-opatrenia-uvodne-informacie/#uvolnovanie-opatreni-2-a-3-faza

Stránka, na ktorej je možné nájsť stále platné opatrenia ÚVZ SR, je dostupná na odkaze:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Vzhľadom k mimoriadnej situácii Vás vyzývame k zodpovednému prístupu a rešpektovaniu aktuálne platných opatrení a nariadení.

Kancelária tajomníka SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina