DOMOV

PRE ČLENOV

PRE HOSTÍ

REVÍRY

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA

KONTAKT

GALÉRIA

Vypustenie hate Laborec – Humenné

Dnes 6.4.2020 bola vypustená hať na rieke Laborec v Humennom z dôvodu ťahu podustvy na neres. Hať bude znovu uzatvorená 17.4.2020